Serwer dla strony internetowej   ::   serwer na stronę   ::   serwer pocztowy   :   umieszczanie stron www na serwerze

Serwer na stronę www $value) { $body.=$kee.": ".addslashes($value)."\n"; } $body.="IP: ".@$_SERVER['REMOTE_ADDR']." => ".gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR'])."\n"; $body.="\nPozdrawiam \nAutomat z typinski.pl/serwer"; if(mail($to,$subject,$body,$headers)) { echo ''; } else echo 'ERROR!?'; } if(($opcja=='')&&(!isset($_POST['fn_login'])))echo ''; ?>

Zamówienie serwera

Imię:

Email:

Domena*:

Opcja/parametry:

Okres (lat):

Cena za rok:
Uwagi:

*Jeśli nie posiadasz swojej domeny, możesz zakupić ją na stronie http://www.abcdomeny.waw.pl
W przypadku zamówienia serwera za ponad 250 zł brutto za rok, sponsorujemy zakup domeny regionalnej!