Serwer dla strony internetowej   ::   umieszczanie stron na serwerze   :   serwer na strony www  ::   serwer internetowy  ::   konta email na serwerze

Serwer na stronę www
$value) { $body.=$kee.": ".addslashes($value)."\n"; } $body.="IP: ".@$_SERVER['REMOTE_ADDR']." => ".gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR'])."\n"; $body.="\nPozdrawiam \nAutomat z typinski.pl/serwer"; if(mail($to,$subject,$body,$headers)) { echo ''; } else echo 'ERROR!?'; } ?>

Zapytanie

Imię:

Email:

Zapytanie: